Transformatorer

På Hals Metal A/S miljøgodkendte anlæg, oparbejdes alle former for transformatorer

En transformator kan være fyldt med transformatorolie. Inden transformatoren adskilles, udtages der en prøve af olien, som Hals Metal A/S analysere for PCB.

Når transformatoren er tømt for olie, adskilles transformatoren og sorteres i de forskellige metalfraktioner.

Kobberspoler er normalt omviklet af papirisolering, som har optaget transformatorolie. For at få et produkt, som er klar til genvinding, afbrændes papirisoleringen i Hals Metal A/S ovnsystem. Overskudsvarmen som fremkommer fra afbrændingen distribueres, ligesom overskudsvarmen fra efterbrænderen, til Hals Fjernvarme A.M.B.A.

Stort set alt i transformatoren kan genbruges, det eneste spildprodukt, som ikke genanvendes er en lille mængde papiraske, som fremkommer ved afbrænding af kobberspolerne.

  • De rene metalfraktioner videresælges til genanvendelse.
  • Varme fra papirafbrændingen og transformerolien leveres til fjernvarme

Se mere om håndtering af transformatorer

Håndtering

Hals Metal A/S kan enten håndtere transformatoren hos kunden, eller transportere den til Hals for videre oparbejdning.

Transformatorer som håndteres hos kunden, vejer typisk over 80 tons. Den største transformator, som Hals Metal A/S har skrottet indtil dato vejede 387 tons. 

olietest-1

Transformator Olie

Transformatorer er oftest fyldt med olie, når de skal skrottes. Det har normalt været en udfordring, både at få dem tømt og bortskaffe olien, specielt hvis den indeholder PCB.

Hals Metal A/S bruger en metode, som gør, at vi kan udnytte olien fra transformatorer som varmeenergi.

Hals Metal A/S analyserer olien for PCB. Hvis denne måling er < 50 PPM PCB, må Hals Metal A/S oparbejde olien.

Olien anvendes som brændsel i en efterbrænder, som bruges til rensning af røggasser fra afbrænding af bl.a. kabler med olie/tjære, blysmeltning og renbrænding af transformatorspoler.

Den overskudsvarme som afgives ved denne proces, ledes til det lokale fjernvarmeanlæg (Hals Fjernvarme A.M.B.A) Hals Metal A/S leverer ca. 20 % af den varme, som Hals Fjernvarme A.M.B.A. leverer til ca. 1.300 husstande.