Hals Metal A/S modtager mange forskellige metalfraktioner f.eks.:

  • Elmotorer
  • Kobber produkter
  • Jern – stål produkter
  • Zink produkter
  • Metalspåner
  • Bly
  • M.m.

Metalskrottet forbehandles, således at det er klar til genvinding, bortset fra bly, som vi selv genvinder.