Kabler & Ledninger

Kabler

Kabler der indeholder bly, olie, bitumen eller andre farlige stoffer bliver oparbejdet på Hals Metal A/S.

Kablerne neddeles og olie, bitumen, papir afbrændes. Røggassen fra forbrændingsprocessen passere naturligvis rensningsprocesser, således naturen ikke belastes med miljøfremmede stoffer.

Efterfølgende er kun de rene metaller, som kobber, bly, aluminium, jern osv. Disse er nu klar til direkte genvinding. 

Ledninger

Hals Metal A/S modtager alle former for ledninger/kabler, som indeholder metal.

Disse bliver klargjort/sorteret, således at de er klar til genanvendelse.

Hals Metal A/S videresender de klargjorte kabler, til yderlige oparbejdning hos godkendte europæiske modtagere.