Ekstern Persondatapolitik for Hals Metal A/S

Click here to see our Privacy Policy in english

Dette er en orientering, vi skal give dig, når vi behandler oplysninger om dig:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Dine rettigheder
  8. Klage til Datatilsynet

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hals Metal A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Hals Metal A/S

Skovsgårdsvej 18

9370  Hals

CVR-nr.: 1518 1443

Telefon: +45 98 25 19 84

E-mailadresse: rj@halsmetal.dk

2. Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved samhandel med kunder, leverandører, øvrige kreditorer og samarbejdspartnere, behandler vi personoplysninger til kontaktoplysninger. Det er oplysninger som navn, mail og telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, artikel 13.

Det vil primært være oplysninger, som vi modtager fra dig eller den virksomhed, hvor du er ansat.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe samhandel finder sted og herefter i 5 år i henhold til bogføringsloven.

3. Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Ved opfordret eller uopfordret ansøgning behandler vi dine personoplysninger med henblik på et eventuelt job hos os. Vi behandler de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Almindeligvis vil det være navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer og mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, artikel 13.

Ved ansættelse modtager du yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger ellers opbevarer vi dine personoplysninger i maksimum 1 år.

4. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

6. Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Hals Metal A/S persondatapolitik skrevet 04.05.2018/RJ