Når metaller genvindes sparer man på de knappe metalresurser i naturen.

Metaller kan ikke fornyes, ligesom træ, hvor man kan plante et nyt, når der er ”opbrugt” et. Metaller kan ikke genskabes. Her har man kun den mængde, som moder jord er udstyret med!

Det betyder, at man kun har knappe mængder at udvinde. Jo mere der genvindes jo længere tid har vi metaller til fremstilling af f.eks. biler, mobiltelefoner, cykler osv.

Herudover er genvinding med til at reducere verdens CO2 udledning. Når man genvinder metaller frem for at hente dem op af jorden, udledes kun 1/10 del CO2.

Hals Metal A/S er miljøgodkendt til at håndtere og oparbejde transformatorer og transformator olie med < 50 ppm PCB. Ligeledes oparbejdning og smeltning af blyholdige produkter, herunder også afbrænding af jord- og søkabler.

Til at håndtere de miljømæssige krav, har Hals Metal A/S et akkrediteret miljøledelsessystem, ISO 14001.

Ved genanvendelse af f.eks. blyholdige kabler, ren brænding af kobberspoler (olie og papir) på kobberspoler fremkommer der varmeenergi.

Denne varmeenergi sendes til det lokale fjernvarmeanlæg, som videresender varme til byens borgere. Hals Metal A/S levere ca. 20 % af den varme, som byens borger nyder godt af.

Billede-098_small

Affaldsregistrering

De metaller eller olier, som leveres på Hals Metal A/S registreres i et Affaldsdatasystemet, som varetages af Miljøstyrelsen.

Her har virksomheder mulighed for, at kunne trække oplysninger om det affald, som man selv har bortskaffet.
For at have tilgang til dette, er det nødvendigt at have digital signatur (se på virk.dk)

Affaldsregisteret er et system, som er lavet af Miljøstyrelsen. Her kan man finde de virksomheder, som er godkendt til at fortage genvinding, oparbejdning til genvinding, mægler eller transport af kildesorteret genanvendeligt affald.

Hals Metal A/S er godkendt som et genanvendelsesanlæg